Nguyễn Đoàn Tuyên Hiệu trưởng
Đoàn Minh Hoàng Phó hiệu trưởng
Nguyễn Ngọc Hiéu Phó hiệu trưởng
Nguyễn Trần Chí Bảo Chủ tịch Công đoàn
Trần Thị Lệ Tổ trưởng tổ Toán-Tin
Lê Thị Ngọc Liên Tổ trưởng tổ Lý-Hóa-Sinh-CN
Bùi Ái Lộc Tổ trưởng tổ Ngữ văn
Nguyễn Thị Mộng Cầm Tổ trưởng tổ TD-ÂN-MT
Võ Thị Thu Ngân Tổ trưởng tổ Tiếng Anh
Trịnh Thị Thu Tâm Tổ trưởng tổ Sử-Địa
Lê Thị Thái Tổ trưởng tổ Văn phòng
Nguyễn Hiệp Thuận Bí thư chi đoàn – Trưởng ban thanh tra nhân dân
Lê Thị Hương Chủ tịch hội Chữ thập đỏ